Help gyda Chwilio
 
 
Llun o Eurig Davies
Gostyngiad Meddalwedd SerifSerif Discounted Software
gan Eurig Davies - Dydd Mawrth, 1 Hydref 2013, 9:53 a.m.
 

Mae'r daflen archeb uchod yn rhoi gostyngiad mawr i werth rhaglenni sydd yn cael ei gwerthu gan Serif.

Mae'r rhgalenni yma yn cael ei defnyddio gan yr adran TGCH.

Mi fedrwch prynu rhaglenni unigol neu y gyfres cyfan.

 

 

Located above is an order form which gives you a large discount for software produced by Serif.

These programs are used by the ITC department.

You may purchase individual programs or the entire suite.