Help gyda Chwilio
 
 
Llun o Eurig Davies
Croeso / Welcome
gan Eurig Davies - Dydd Llun, 5 Awst 2013, 11:37 a.m.
 

Mae Moodle 2 yn cael ei ddatblygu. Defnyddiwch y delweddau (icon) i gamu o gwmpas y safle ac i gyrraedd safleoedd defnyddiol.

Wrth ymyl eich enw ar top y sgrin mae 'bwydlen' lle mae;n bosib i chi weld a newid y canlynol:

  • Proffil (bosib golygu a ychwanegu blociau) 
  • Fy nghyrsiau
  • Ffeiliau Preifat (USB ar lein i chi  - nodir bod cynnwys hyn o dan orchuwyliaeth athrawon).

 

This Moodle 2 site is being developed. You can use the different icons to find courses and links to other useful websites. 

Near your name is a "menu" where you can view and edit the following.

  • Profile (add blocks)
  • Your courses - the ones you have been registered.
  • Private files (where you can upload work as a virtual USB  - this is monitored by teachers.).